Μοτοσυκλέτα

AM Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 14 Πρακτικά (όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Μέχρι και 49 κ.ε. & ηλεκτροκινητήρες μέχρι 4KW
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 16ο έτος με συγκατάθεση γονέα και ισχύει για 15 χρόνια

Α1 Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Μέχρι 11KW (max 125 κ.ε.), max: 0,1 kW/kg, και Τρίκυκλα: max 15 KW
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια

Α2 Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ,Α1, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Μέχρι 35 KW ( μέχρι 400κ.ε.), max: 0,2 kW/kg ( που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλασίου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας )
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια

Α Κατηγορία Απεριόριστου Κυβισμού

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ, Α1, Α, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Συμπληρωμένο το 24ο έτος ηλικίας ισχύει για 15 χρόνια
 • Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Α2 επί 2 χρόνια η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη
 • Για τρίκυκλα άνω των 15 kw το όριο ηλικίας είναι 22 ετών

Αυτοκίνητο

B Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 25 Πρακτικά
 • 21 Θεωρητικά
 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 15 χρόνια
 • Max: 3.500 Kgr - έως 8 επιβάτες + 1 οδηγός
 • Αν υπάρχει δίπλωμα ΑΜ,Α1,Α2,Α απαιτούνται 6 Θεωρητικά μαθήματα
 • Αν υπάρχει δίπλωμα ΑΜ,Α1,Α2,Α απαιτούνται 18 Πρακτικά μαθήματα
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr και ο συνδυασμός max 4250 kgr (Ρυμούλκυση συνδυασμού άνω των 3500 Kgr επιτρέπεται για οδηγούς που πέτυχαν στην αντίστοιχη δοκιμασία και φέρουν κωδικό 96.)

ΒΕ Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 7 Πρακτικά
 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 15 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Έλκον κατηγορίας Β και ρυμουλκόμενο max3.500kgr

Β1 Κατηγορία

Η κατηγορία αυτή δίνεται μόνο σε ήδη κατόχους Άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγήμετατροπή της σε ελληνική.

Φορτηγό

C1 Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 15 Πρακτικά
 • 15 Θεωρητικά
 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • 3.500Kgr < μάζα < 7.500 Kgr - max 8 επιβατών + 1 οδηγός
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr
 • Αν υπάρχει δίπλωμα D1 απαιτούνται 6 Θεωρητικά και 6 Πρακτικά μαθήματα

C1E Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 8 Πρακτικά
 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα C1 κατηγορίας
 • Έλκον C1 + ρυμουλκούμενο min 750 Kgr, όταν το σύνολο max: 12.000 Kgr
 • Έλκον Β + ρυμουλκούμενο max 3.500 Kgr, όταν το σύνολο max: 12.000 Kgr

C Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 15 Πρακτικά
 • 15 Θεωρητικά
 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • 3.500 Kgr
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr
 • Αν υπάρχει δίπλωμα C1 απαιτούνται 2 Θεωρητικά και 2 Πρακτικά μαθήματα
 • Αν υπάρχει δίπλωμα D απαιτούνται 6 Θεωρητικά και 6 Πρακτικά μαθήματα

CE Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 8 Πρακτικά
 • Συμπληρωμένο το 24ο έτος ηλικίας ισχύει για 15 χρόνια
 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα C κατηγορίας
 • Έλκον C + ρυμουλκόμενο min 750 Kgr

Λεωφορείο

D Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 15 Πρακτικά
 • 15 Θεωρητικά
 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Max 16 επιβατών + 1 οδηγός, μήκος μέχρι 8 m
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr
 • Αν υπάρχει δίπλωμα C1 απαιτούνται 6 Θεωρητικά και 6 Πρακτικά μαθήματα

D1E Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 8 Πρακτικά
 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα D1 κατηγορίας
 • Έλκον D1 + ρυμουλκόμενο min 750 Kgr

D Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 15 Πρακτικά
 • 15 Θεωρητικά
 • Min 8 επιβάτες + 1 οδηγός
 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr.
 • Αν υπάρχει δίπλωμα D1 απαιτούνται 2 Πρακτικά και 2 Θεωρητικά μαθήματα
 • Αν υπάρχει δίπλωμα C απαιτούνται 6 Πρακτικά και 6 Θεωρητικά μαθήματα

DE Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 8 Πρακτικά
 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα D κατηγορίας
 • Έλκον C + ρυμουλκόμενο min 750 Kgr