Προγράμματα Εκπαίδευσης

B Κατηγορία Αυτοκίνητο

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 25 Πρακτικά (18 αν έχει δίπλωμα ΑΜ , Α1 , Α2 ή Α κατηγορίας)
 • 21 Θεωρητικά
 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ή το 17ο με συγκατάθεση γονέα
 • Max: 3.500 Kgr – έως 8 επιβάτες + 1 οδηγός
 • Αν υπάρχει δίπλωμα ΑΜ,Α1,Α2,Α απαιτούνται 18 Πρακτικά μαθήματα

C Κατηγορία φορτηγό

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 15 Πρακτικά
 • 15 Θεωρητικά
 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια (ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά)
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Αν υπάρχει δίπλωμα D απαιτούνται 6 Θεωρητικά και 6 Πρακτικά μαθήματα

D Κατηγορία Λεωφορείο

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 15 Πρακτικά
 • 15 Θεωρητικά
 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια (ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά)
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Αν υπάρχει δίπλωμα C απαιτούνται 6 Πρακτικά και 6 Θεωρητικά μαθήματα

C + Ε Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 10 Πρακτικά
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγ. Γ’.
 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του εάν έχει ΠΕΙ  Γ’ κατηγορίας, αλλιώς το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

AM Κατηγορία (max 50 κ.ε..)

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 14 Πρακτικά (12 αν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας)
 • 21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 16ο έτος με συγκατάθεση γονέα

Α1 Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ, 12 αν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας)
 • 10 Θεωρητικά (+21 αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα)
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Μέχρι 11KW (max 125 κ.ε.), max: 0,1 kW/kg, και Τρίκυκλα: max 15 KW
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18ο έτος

Α2 Κατηγορία

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ,Α1, 12 αν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας))
 • 10 Θεωρητικά (+21 αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα)
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Μέχρι 35 KW ( max 400κ.ε.), max: 0,2 kW/kg ( που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλασίου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας )
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 20ο έτος

Α Κατηγορία Απεριόριστου Κυβισμού

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων

 • 14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ, Α1, Α2, 12 αν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας)
 • 10 Θεωρητικά (+21 αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα)
 • Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα
 • Συμπληρωμένο το 24ο έτος ηλικίας ισχύει για 15 χρόνια
 • Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Α2 επί 2 χρόνια η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη