Δικαιολογητικά για καινούριο δίπλωμα


Πρώτη φορά βγάζετε δίπλωμα για μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο;

Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής
4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 6 αν πρόκειται για Α+Β μαζί )
Α.Φ.Μ.
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 50€+30€+18€+10€+10€
Βιβλιάριο υγείας
Για κάθε γιατρό αμοιβή 10€ (Παθολόγο – Οφθαλμίατρο)

Είστε κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος και θέλετε να το επεκτείνετε;(Δηλαδή από Ι.Χ σε Μοτο ή το αντίστροφο)

Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής
4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Α.Φ.Μ.
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 30€ + 27,02€ +10€ + 10€ ( μόνο όταν γίνεται επέκταση απο ΙΧ σε ΜΟΤΟ)
Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών.

Είστε κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος και θέλετε επαγγελματικό;

Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής
4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Α.Φ.Μ.
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 50€ + 30€ + 108,15€ + 10€ + 10€ + 20€ ( μόνο όταν είναι και για απόκτηση Π.Ε.Ι. μαζί σε μία εξέταση )
Βιβλιάριο υγείας & Γενικές Εξετάσεις
Για κάθε γιατρό αμοιβή 10€ (Παθολόγο – Οφθαλμίατρο)

Είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος και θέλετε να το επεκτείνετε;

Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής
2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Α.Φ.Μ.
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Φωτοτυπία διπλώματος (Επικυρωμένη)
Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 50€ + 30€ + 108,15€ + 10€ + 10€ + 20€ ( μόνο όταν είναι και για απόκτηση Π.Ε.Ι. μαζί σε μία εξέταση )
Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών.

Είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος (Φορτηγού ή Λεωφορείου) και θέλετε να αποκτήσετε Π.Ε.Ι.(Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας);

Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής
2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Α.Φ.Μ.
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Φωτοτυπία διπλώματος (Επικυρωμένη)
Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 30€+20€+20€
Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών.
Όσοι έχουν δίπλωμα Γ κατηγορίας μέχρι 10/9//2008 υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 35 ώρες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ χωρίς εξετάσεις.
Οι κάτοχοι διπλώματος Δ κατηγορίας μέχρι 10/09/2009 υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 35 ώρες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (μέχρι 09-03-2014)

Αν οι εξετάσεις του διπλώματος που θέλετε να αποκτήσετε δεν απαιτούν
θεωρητική ή πρακτική εξέταση τα παράβολα είναι 10€ λιγότερα.

Δικαιολογητικά για αναθεώρηση διπλώματος


Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής
4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 6 αν πρόκειται για Α+Β μαζί )
Α.Φ.Μ.
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 50€+30€+18€
Γυαλιά οράσεως
Βιβλιάριο υγείας

Ερασιτεχνικό δίπλωμα - Αναθεώρηση:
Αναθεώρηση για πρώτη φορά γίνεται μετά τα 65 έτη και μέχρι 80 ετών κάθε 3 χρόνια.
Από τα 80 έτη και μετά από 1-2 έτη.
"Από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, Ωριλά και Νευρολόγο."

Ερασιτεχνικό δίπλωμα - Καινούργιο απο το 2013 και μετά:
Για τα καινούργια διπλώματα από το 2013 και μετά η αναθεώρηση γίνεται κάθε 15 χρόνια, μέχρι και την συμπλήρωση
του 65 έτους ηλικίας και μετά κάθε 3 χρόνια μέχρι και την συμπλήρωση 80 ετών.
Από τα 80 έτη και μετά από 1-2 έτη.
"Από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, Ωριλά και Νευρολόγο."

Επαγγελματικό δίπλωμα - Αναθεώρηση: Για τα Επαγγελματικά διπλώματα μέχρι και την συμπλήρωση του 65 έτους ηλικίας γίνεται κάθε 5 χρόνια. Απο το 65 έτος και μέχρι την συμπλήρωση 80 ετών γίνεται κάθε 3 χρόνια.