Δικαιολογητικά

Πρώτη φορά βγάζετε δίπλωμα για μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο;

Είστε κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος και θέλετε να το επεκτείνετε;(Δηλαδή από Ι.Χ σε Μοτο ή το αντίστροφο)

 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-παράβολο)
 • 30€ + 27,02€ +15€ (+15€ μόνο όταν γίνεται επέκταση απο ΙΧ σε ΜΟΤΟ)
 • Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών

Είστε κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος και θέλετε επαγγελματικό;

 • Αίτηση επέκτασηςΕξουσιοδότηση  Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-παράβολο)
 • 60€ + 30€ + 108,15€ + 15€ + 15€ + 20€ + 20€ ( μόνο όταν είναι και για απόκτηση Π.Ε.Ι. μαζί σε μία εξέταση )
 • ΑΜΚΑ & Γενικές Εξετάσεις
 • Για κάθε γιατρό αμοιβή 10€ (Παθολόγο – Οφθαλμίατρο)

Είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος και θέλετε να το επεκτείνετε;

 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-παράβολο)  30€ + 108,15€ + 15€ + 15€ + 20€ (μόνο όταν είναι και για απόκτηση Π.Ε.Ι. μαζί σε μία εξέταση)
 • Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών.
 

Είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος (Φορτηγού ή Λεωφορείου) και θέλετε να αποκτήσετε Π.Ε.Ι.(Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας);

 • Αίτηση δήλωσηςΕξουσιοδότηση  & Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος (Επικυρωμένη)
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-παράβολο) 30€+20€+20€
 • Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών.
 • Αίτηση δήλωσης – Γνήσιο Υπογραφής για άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί για την κατηγορία Γ’ πριν την 10/09/2009 και για την κατηγορία Δ’ πριν την 10/09/2008 υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:
  • 35 διδακτικές ώρες θεωρίας χωρίς εξετάσεις αν ο οδηγός επιθυμεί πιστοποιητικό κατηγορίας C ή D
  • 42 διδακτικές ώρες θεωρίας χωρίς εξετάσεις αν ο οδηγός επιθυμεί πιστοποιητικό κατηγορίας C και D

Μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από την απόκτηση ΠΕΙ, αν είστε οδηγός σε οχήματα ειδικής κατηγορίας που:

 • έχουν μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ως 45 χλμ/ώρα
 • ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα)
 • εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ)
 • υποβάλλονται σε δοκιμές σε δρόμο για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης ή είναι νέα, μεταποιημένα ή διασκευασμένα και δεν έχουν τεθεί ακόμη σε κυκλοφορία
 • χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης
 • χρησιμοποιούνται σε μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων για την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ
 • χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων
 • μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους και η οδήγησή τους δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού

Ειδική Άδεια Τ Α Χ Ι

 • Αίτηση δήλωση έκδοσης & Αίτηση συμμετοχής στην εξέταση – Γνήσιο Υπογραφής
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
 • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α2 (εφόσον ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
 • Aντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος).
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για Έλληνα υπήκοο) ή διαβατηρίου σε ισχύ (για αλλοδαπό υπήκοο).
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο    (e-παράβολο) 50€+20€.
 • Ιατρικό Πιστοποιητικό από παθολόγο, οφθαλμίατρο, ψυχίατρο.
Για τα καινούργια διπλώματα από το 2013 και μετά η αναθεώρηση γίνεται κάθε 15 χρόνια, μέχρι και την συμπλήρωση του 65 έτους ηλικίας
 • Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 4 αν πρόκειται για Α+Β μαζί )
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 60€+30€+18€
 • ΑΜΚΑ (Παθολόγο, Οφθαλμίατρο)
 • Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 6 αν πρόκειται για Α+Β μαζί )
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 60€+30€+18€
 • Βιβλιάριο υγείας

ΑΜΚΑ

 •  Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 6 αν πρόκειται για Α+Β μαζί )
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 60€+30€+18€
 • ΑΜΚΑ
 • Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 6 αν πρόκειται για Α+Β μαζί )
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 60€+30€+18€
 • ΑΜΚΑ
 
 • Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος (να είναι σε ισχύ η κατηγορία που επιθυμεί την χορήγηση ΠΕΙ αλλιώς πρέπει να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά της ανανέωσης)
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 30€
 • Βεβαίωση Σχολής Επιτυχούς Παρακολούθησης ΠΕΙ για Φορτηγό ή Λεωφορείο

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-paravolo) 30€
 • Κατάσταση μαθημάτων από Σχολή Οδηγών

 
 • Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 30€+30€+9,02€ (Το ένα παράβολο 30€ δεν καταβάλλεται στην περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω μερικής (διάρρηξη) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας Αρχής)
 • Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης – Γνήσιο Υπογραφής
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 30€ (+9,02€ εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη)