Παγκράτι, επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης μαθήματα για αυτοκίνητα, μαθήματα για μοτοσυκλέτα, μαθήματα για φορτηγό, μαθήματα για νταλίκα, μαθήματα για λεωφορείο

κατηγορία Α, κατηγορία Β, κατιγορία Ε, κατηγορία Γ, κατηγορία Δ

Σχολή Οδηγών Αφοί Πολιτόπουλοι

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020
Αρχική Προγράμματα Εκπαίδευσης
 

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα (AM Κατηγορία)

motorcycle

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων:

14 Πρακτικά (όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)

 

 

21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ

Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα 

 • Μέχρι και 49 κ.ε. & ηλεκτροκινητήρες μέχρι 4KW
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 16ο έτος με συγκατάθεση γονέα και ισχύει για 15 χρόνια

 

 

 

Μοτοσυκλέτες (Α1 Κατηγορία)

motorcycle

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων:

14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)

21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ 

Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα 

 

 • Μέχρι 11KW (max 125 κ.ε.), max: 0,1 kW/kg, και Τρίκυκλα: max 15 KW
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια

 

Μοτοσυκλέτες (Α2 Κατηγορία)

motorcycle

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων:

14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ,Α1, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)

21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ

Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα

 

 • Μέχρι 35 KW ( μέχρι 400κ.ε.), max: 0,2 kW/kg ( που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλασίου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας )
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 χρόνια
 

Μοτοσυκλέτες και μηχανοκίνητα τρίκυκλα min 15 KW (Α Κατηγορία Απεριόριστου Κυβισμού)

motorcycle

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων:

14 Πρακτικά (7 αν έχει ΑΜ, Α1, Α, όταν υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας χρειάζονται 12 πρακτικά μαθήματα)

21 Θεωρητικά (αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα) & 10 ΜΟΤΟ 

Εξέταση με ακουστικά (αναλφάβητοι) επιπλέον 7 (5+2) μαθήματα 

 

 • Συμπληρωμένο το 24ο έτος ηλικίας ισχύει για 15 χρόνια
 • Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Α2 επί 2 χρόνια η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη
 • Για τρίκυκλα άνω των 15 kw το όριο ηλικίας είναι 22 ετών
 

 

Τετράκυκλα (Β1 Κατηγορία)

Η κατηγορία αυτή δίνεται μόνο σε ήδη κατόχους Άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγήμετατροπή της σε ελληνική.
 

Αυτοκίνητο (Β Κατηγορία)

CarΟ ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων:

25 Πρακτικά

21 Θεωρητικά

 

 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 15 χρόνια
 • Max: 3.500 Kgr - έως 8 επιβάτες + 1 οδηγός
 • Αν υπάρχει δίπλωμα ΑΜ,Α1,Α2,Α απαιτούνται 6 Θεωρητικά μαθήματα
 • Αν υπάρχει δίπλωμα ΑΜ,Α1,Α2,Α απαιτούνται 18 Πρακτικά μαθήματα
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr και ο συνδυασμός max 4250 kgr (Ρυμούλκυση συνδυασμού άνω των 3500 Kgr επιτρέπεται για οδηγούς που πέτυχαν στην αντίστοιχη δοκιμασία και φέρουν κωδικό 96.)
 

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (ΒΕ Κατηγορία)

Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων:

7 Πρακτικά

 

 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 15 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Έλκον κατηγορίας Β και ρυμουλκόμενο max3.500kgr
 

Φορτηγό (C1 Κατηγορία)

truck

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων:
15 Πρακτικά
15 Θεωρητικά

 

 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • 3.500Kgr < μάζα < 7.500 Kgr - max 8 επιβατών + 1 οδηγός
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr
 • Αν υπάρχει δίπλωμα D1 απαιτούνται 6 Θεωρητικά και 6 Πρακτικά μαθήματα
 

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (C1E Κατηγορία)

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων:
8 Πρακτικά

 

 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα C1 κατηγορίας
 • Έλκον C1 + ρυμουλκούμενο min 750 Kgr, όταν το σύνολο max: 12.000 Kgr
 • Έλκον Β + ρυμουλκούμενο max 3.500 Kgr, όταν το σύνολο max: 12.000 Kgr
 

Φορτηγό (C Κατηγορία)

truck

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων:
15 Πρακτικά
15 Θεωρητικά

 

 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • 3.500 Kgr
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr
 • Αν υπάρχει δίπλωμα C1 απαιτούνται 2 Θεωρητικά και 2 Πρακτικά μαθήματα
 • Αν υπάρχει δίπλωμα D απαιτούνται 6 Θεωρητικά και 6 Πρακτικά μαθήματα
 

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων - Νταλίκα (CE Κατηγορία)

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων: 8 Πρακτικά

 

 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα C κατηγορίας
 • Έλκον C + ρυμουλκόμενο min 750 Kgr
 

Μικρά Λεωφορεία (D Κατηγορία)

bus

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων:
15 Πρακτικά
15 Θεωρητικά

 

 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Max 16 επιβατών + 1 οδηγός, μήκος μέχρι 8 m
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr.
 • Αν υπάρχει δίπλωμα C1 απαιτούνται 6 Θεωρητικά και 6 Πρακτικά μαθήματα
 

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (D1E Κατηγορία)

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων:
8 Πρακτικά

 

 • Συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα D1 κατηγορίας
 • Έλκον D1 + ρυμουλκόμενο min 750 Kgr
 

Λεωφορείο (D Κατηγορία)

bus

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων:
15 Πρακτικά
15 Θεωρητικά

 

 • Min 8 επιβάτες + 1 οδηγός
 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα Β κατηγορίας
 • Επιτρέπεται ρυμουλκούμενο max 750 Kgr.
 • Αν υπάρχει δίπλωμα D1 απαιτούνται 2 Πρακτικά και 2 Θεωρητικά μαθήματα
 • Αν υπάρχει δίπλωμα C απαιτούνται 6 Πρακτικά και 6 Θεωρητικά μαθήματα
 

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων (DE Κατηγορία)

Αριθμός Υποχρεωτικών μαθημάτων:
8 Πρακτικά

 

 • Συμπληρωμένο το 21ο έτος ηλικίας ισχύει για 5 χρόνια
 • Πρέπει να υπάρχει δίπλωμα D κατηγορίας
 • Έλκον D + ρυμουλκόμενο min 750 Kgr
 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Λεωφορείων - Φορτηγών (Π.Ε.Ι.)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεωρητική εξέταση: 60 Ερωτήσεις (Τουλάχιστον 36 σωστές) 12 Θέματα (Ανάπτυξη σε 2 από αυτά)
Πρακτική εξέταση: 90' επί της κυκλοφορίας και 30' θεωρητικής εξέτασης επί του οχήματος

 

 

Καταστάσεις συμβεβλημένων ιατρών για εξετάσεις υποψήφιων οδηγών