Απαραίτητα δικαιολογητικά για δίπλωμα οδήγησης

Σχολή Οδηγών Αφοί Πολιτόπουλοι

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020
Αρχική Δικαιολογητικά
 

Δικαιολογητικά. Νέο δίπλωμα - Αναθεώρηση

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Δικαιολογητικά για καινούριο δίπλωμα.

 

 1.  Πρώτη φορά βγάζετε δίπλωμα για μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο;
  1. Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής (PDF)
  2. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 6 αν πρόκειται για Α+Β μαζί )
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 50€+30€+18€+10€+10€
  6. Βιβλιάριο υγείας
  7. Για κάθε γιατρό αμοιβή 10€ (Παθολόγο – Οφθαλμίατρο)

   

 2. Είστε κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος και θέλετε να το επεκτείνετε;(Δηλαδή από Ι.Χ σε Μοτο ή το αντίστροφο)
  1. Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής (PDF)
  2. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 30€ + 27,02€ +10€ + 10€ ( μόνο όταν γίνεται επέκταση απο ΙΧ σε ΜΟΤΟ)
  6. Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών.

   

 3. Είστε κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος και θέλετε επαγγελματικό;
  1. Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής(PDF)
  2. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 50€ + 30€ + 108,15€ + 10€ + 10€ + 20€ ( μόνο όταν είναι και για απόκτηση  Π.Ε.Ι. μαζί σε μία εξέταση )
  6. Βιβλιάριο υγείας & Γενικές Εξετάσεις
  7. Για κάθε γιατρό αμοιβή 10€ (Παθολόγο – Οφθαλμίατρο)

   

 4. Είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος και θέλετε να το επεκτείνετε;
  1. Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής(PDF)
  2. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Φωτοτυπία διπλώματος (Επικυρωμένη)
  6. Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 50€ + 30€ + 108,15€ + 10€ + 10€ + 20€ ( μόνο όταν είναι και για απόκτηση  Π.Ε.Ι. μαζί σε μία εξέταση )
  7. Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών.

   

 5. Είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος (Φορτηγού ή Λεωφορείου) και θέλετε να αποκτήσετε Π.Ε.Ι.(Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας);
  1. Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης - Γνήσιο Υπογραφής(PDF)
  2. 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Φωτοτυπία διπλώματος (Επικυρωμένη)
  6. Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 30€+20€+20€
  7. Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά γιατρών.
  8. Όσοι έχουν δίπλωμα Γ κατηγορίας μέχρι 10/9//2008 υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 35 ώρες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ χωρίς εξετάσεις.
  9. Οι κάτοχοι διπλώματος Δ κατηγορίας μέχρι 10/09/2009 υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 35 ώρες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (μέχρι 09-03-2014)

   

Αν οι εξετάσεις του διπλώματος που θέλετε να αποκτήσετε δεν απαιτούν θεωρητική ή πρακτική εξέταση τα παράβολα είναι 10€ λιγότερα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δικαιολογητικά για αναθεώρηση διπλώματος.

 


  1. Αίτηση δήλωση & Αίτηση εκτύπωσης
  2. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 6 αν πρόκειται για Α+Β μαζί )
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-paravolo) 50€+30€+18€
  6. Γυαλιά οράσεως

  7. Βιβλιάριο υγείας


Ερασιτεχνικό δίπλωμα - Αναθεώρηση:

Αναθεώρηση για πρώτη φορά γίνεται μετά τα 65 έτη και μέχρι 80 ετών κάθε 3 χρόνια. 

Από τα 80 έτη και μετά από 1-2 έτη.

"Από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, Ωριλά και Νευρολόγο."

 

 

Ερασιτεχνικό δίπλωμα - Καινούργιο απο το 2013 και μετά:

Για τα καινούργια διπλώματα από το 2013 και μετά η αναθεώρηση γίνεται κάθε 15 χρόνια, μέχρι και την συμπλήρωση του 65 έτους ηλικίας και μετά κάθε 3 χρόνια μέχρι και την συμπλήρωση 80 ετών.

 Από τα 80 έτη και μετά από 1-2 έτη.

"Από Παθολόγο, Οφθαλμίατρο, Ωριλά και Νευρολόγο."

 

Επαγγελματικό δίπλωμα - Αναθεώρηση:

Για τα Επαγγελματικά διπλώματα μέχρι και την συμπλήρωση του 65 έτους ηλικίας γίνεται κάθε 5 χρόνια. Απο το 65 έτος και μέχρι την συμπλήρωση 80 ετών γίνεται κάθε 3 χρόνια.

 

 

Καταστάσεις συμβεβλημένων ιατρών για εξετάσεις υποψήφιων οδηγών

 


 

Δικαιολογητικά

dilwsi

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε την εικόνα

Αίτηση Εκτύπωσης - Σχολή Οδηγών Αφοι Πολιτόπουλοι Παγκράτι

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εκτύπωσης πατήστε την εικόνα