Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020
 

Νέες ρυθμίσεις στις άδειες οδήγησης

 

Σύμφωνα με την Υ.Α.. 552/88, με ισχύ από 19/1/2013, αλλάζουν πολλά όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση των αδειών οδήγησης, αλλά και γενικότερα στην διαδικασία για την αρχική χορήγηση και την ανανέωση τους.

Μια σημαντική αλλαγή είναι οι καινούργιες ενδιάμεσες κατηγορίες αδειών οδήγησης στις μοτοσυκλέτες.

Συγκεκριμένα :

            ΑΜ  Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα  μέχρι και 49κ.ε.

& ηλεκτροκινητήρες μέχρι 4KW

Θεωρητικά μαθήματα:  21 KOK ( αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα )  & 10 ΜΟΤΟ

Πρακτικά μαθήματα :     14 MOTO

Όριο ηλικίας : 16 ετών με συγκατάθεση γονέα  ( ισχύει για 15 χρόνια )

 

            A1   Μοτοσικλέτες : μέχρι 11KW (περίπου 125 κ.ε.), max: 0,1 kW/kg, 

και Τρίκυκλα: max 15 KW

Θεωρητικά μαθήματα:  21 KOK ( αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα )  &10 ΜΟΤΟ

                                    ( αν έχει ΑΜ κάνει 2 θεωρητικά μαθήματα χωρίς εξετάσεις ) 

Πρακτικά μαθήματα :     14 MOTO ( αν έχει ΑΜ κάνει 7 πρακτικά μαθήματα )

Όριο ηλικίας : 18 ετών  ( ισχύει για 15 χρόνια

            A2   Μοτοσικλέτες :  μέχρι  35 KW ( μέχρι 400κ.ε.), max: 0,2 kW/kg

(που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλασίου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας)

Θεωρητικά μαθήματα:  21 KOK ( αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα )  &10 ΜΟΤΟ

                                    ( αν έχει ΑΜ,Α1  κάνει 2 θεωρητικά μαθήματα χωρίς εξετάσεις )

Πρακτικά μαθήματα :     14 MOTO ( αν έχει ΑΜ,Α1  κάνει 7 πρακτικά μαθήματα

Όριο ηλικίας : 21 ετών  ( ισχύει για 15 χρόνια )

 

            A     Μοτοσικλέτες και μηχανοκίνητα τρίκυκλα min 15 KW

(ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ)

Θεωρητικά μαθήματα:  21 KOK ( αν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα )  &10 ΜΟΤΟ

                                    ( αν έχει ΑΜ,Α1,Α2  κάνει 2 θεωρητικά μαθήματα χωρίς εξετάσεις )

Πρακτικά μαθήματα:14 MOTO ( αν έχει ΑΜ ,Α1,Α2  κάνει 7πρακτικά μαθήμα)

Όριο ηλικίας : 24 ετών  ( ισχύει για 15 χρόνια )

( αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος  Α2 επί 2 χρόνια η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη )

(για  τρίκυκλα άνω των 15 kw το όριο  ηλικίας  είναι  22 ετών )

 

Οι αλλαγές υπάρχουν αναλυτικά στη θεματική ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 

Επίσης αυξάνονται τα πρακτικά μαθήματα σ’όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης και καθιερώνονται ανά κατηγορία  και περίπτωση διαφορετικός αριθμός θεωρητικών μαθημάτων.

 

 

Μια σημαντική αλλαγή είναι ότι καθιερώνονται νέα παράβολα κατά την διαδικασία προγραμματισμού θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης.

( 10 ευρώ ανά εξέταση )

Από 65 ετών μέχρι και 80 ετών τα διπλώματα ανανεώνονται κάθε 3 χρόνια.

 

Μετά την ηλικία των 80 ετών η ανανέωση γίνεται κάθε 2 χρόνια από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή. (Δ.Ι.Ε)

 

Τέλος τα ερασιτεχνικά διπλώματα ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια.

(ισχύει μόνο  για τα διπλώματα που θα εκδοθούν από 19/1/2013)

 

 

‘Ολη η Υπουργική Απόφαση υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ekpaideftis.gr/frontend/decisions/ΦΕΚ%202013.pdf